fredag 24. oktober 2008

George Orwell lever og har det bra!

(Nedenstående er en to år gammel bloggpost som jeg har flyttet hit, men den er like aktuell)

I alle fall lever hans minne blant politikerne: De siste årene har vi sett en stadig tiltakende strøm av nye ord og uttrykk som ikke kan betegnes som annet enn Nytale (eller Newspeak i original).

En del slike ord har selvfølgelig vært med oss siden lenge før Orwell skapte begrepet i 1948 (da romanen 1984 utkom). Ta for eksempel et ord som "arbeidsgiver"; dette ordet antyder at vi her har å gjøre med en person som ut fra sitt hjertes godhet gir mennesker et levebrød.

Uansett politisk ståsted er vel de fleste enige om at det denne personen/bedriften/etaten gjør, er å kjøpe tjenester fra folk.
Årsaken til at kom til å tenke på dette er at jeg nettopp støtte på et av de beste nytaleordene på lenge:
Norske militære styrker skal helst ikke delta i aktiv krigføring på fremmed jord. Så dersom dette likevel skulle bli aktuelt, hvordan sukrer man pillen? "Krig" er og blir et stygt ord i de fleste nordmenns ører.
Jo, man innfører et nytt ord, slik ministeren fra Kjærlighetsministeriet - unnskyld, forsvarsdepartementet - gjorde her om dagen i Oslo Militære Samfund: Norske styrker kan delta i fredsoppretting. "Fred" er et positivt ladet ord, og å "opprette" innebærer at noe skapes, m.a.o. noe konstruktivt. Så sammensetningen er genial, eller skulle jeg si dobbelplussgod?

Ingen kommentarer: